Voorbereidende werkzaamheden voor bouw nieuwe Ravelingen heropgestart

De nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0
THIRD De nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0
De voorbereidende wegwerkzaamheden naar aanleiding van de bouw van de nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 zijn terug opgestart.

 In opdracht van Elia is een aannemer begonnen met de aanleg van een hoogspanningskabel. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is een gedeelte van de Koudekerkelaan ingenomen waardoor er geen tweerichtingsverkeer van motorvoertuigen mogelijk is. Bijgevolg is het tot en met donderdag 30 april enkel nog toegelaten om vanaf het Stationsplein in de richting van de Heistlaan te rijden. Het verkeer op de Heistlaan wordt omgeleid via de Marktstraat. Het fietsverkeer ondervindt geen hinder.