Uitbreiding Zwin zit op schema

De grootschalige uitbreidingswerken van het natuurgebied Zwin in Knokke-Heist zitten op schema. Storm Dieter van halfweg januari heeft dus geen vertraging veroorzaakt. Een jaar geleden werd het startschot van de uitbreiding gegeven. Om de verzanding tegen te gaan, werd de Zwingeul al volledig verbreed en uitgediept. Daarnaast wordt de Zwinvlakte groter gemaakt door het ontpolderen van de Willem-Leopoldpolder. Daarrond komt de nieuwe Zwindijk. Daarvoor is de zandkern al aangelegd. De komende weken staat de afdekking van de dijk op het programma met klei en teelaarde. In 2019 zouden alle werken moeten voltooid zijn. (JVRB)