Reuzen Pier en Wanne feestelijk gehuldigd

Foto Mathias Mariën

Na meer dan tien jaar afwezigheid kregen de Heistse reuzen Pier en Wanne een feestelijke inhuldiging. Via een verkiezing werd twee jaar geleden gekozen voor het nieuwe gezicht van Lea Bailyu-Boereboom voor reuzin Wanne en voor Leopold Vlietinck alias Roape voor reus Pier. De Franse reuzenbouwer Julien Barthélemy creëerde de koppen in hars. Naaisters van Volkskunstgroep de Sloepe, heemkring Heyst Leeft en de carnavalsvereniging de Smoeltrekkers realiseerden de kleding van het reuzenkoppel.


De Heemkring Heyst Leeft gaf de reuzen een badge met het alomgekende geel-groene wapenschild van Heist. Het gemeentebestuur heeft in twee buitenversies van de reuzen geïnvesteerd. De originele reuzen zullen opgesteld worden in de nieuwe vleugel van Museum Sincfala.


(MMB)