Professor staat stil bij toekomst van onze kust: “Het wordt onleefbaar als we niks doen”

Professor Pieter Rauwoens
rv Professor Pieter Rauwoens
Professor Pieter Rauwoens geeft op 19 februari in het auditorium van het CC Scharpoord in Knokke-Heist een uiteenzetting over kustbescherming bij een dreigende stijging van de zeewaterspiegel. Hij schetst enkele mogelijke toekomstscenario’s voor onze kust en staat stil bij de invloeden van de nabije haven van Zeebrugge op de natuurlijke kustdynamiek.

Rauwoens is van opleiding burgerlijk ingenieur Werktuigkunde en Elektrotechniek en hoofd van de onderzoeksgroep Kustwaterbouw en Grondmechanica op Campus Brugge van de KU Leuven. Hij doet vooral onderzoek met simulatiesoftware, en maakt ook gebruik van historische meetgegevens uit centrale databanken. Daarmee gaat hij samen met zijn medewerkers na hoe we op zo natuurlijk mogelijke wijze tot de beste kustbescherming komen.

Stijging zeewaterpeil en heviger stormen

“Dat is geen luxe. De te verwachten stijging van het zeewaterpeil, de hevigere stormen en de sterkere golven zullen over enkele decennia onze kust onleefbaar maken als we niks doen” zegt professor Rauwoens. “Wij adviseren de ingenieurs en architecten op de studiebureaus, die op hun beurt aan de constructeurs uitleggen wat de beste aanpak is. Er zijn oplossingen, maar die zijn niet allemaal even praktisch of verkoopbaar. Je zou de dijken hoger kunnen maken. Maar wat met de bestaande gebouwen? Misschien moet je de eerste verdiepingen dan een andere bestemming geven. Nu is dat niet haalbaar, maar bij grote verbouwingswerken misschien geleidelijk aan wel. De echte weg voorwaarts ligt in de natuurlijke aanpak. Je zou duinen vóór de gebouwen op het strand moeten zetten. Of wat dacht je van eilanden voor onze kust, vergelijkbaar met de Waddeneilanden in Nederland? De Vlaamse overheid begint in elk geval stilaan in te zien dat een gedurfde langetermijnvisie op de strandproblematiek aan de orde is” stelt professor Rauwoens.

De voordracht is gratis. Gelieve je aanwezigheid te bevestigen via dit formulier.