Oppositie kritisch over mogelijke invoer geveltaks

Het huidige gemeentebestuur wil de beleving in de winkelstraten verhogen
Foto Proot Het huidige gemeentebestuur wil de beleving in de winkelstraten verhogen
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist overweegt op termijn een ‘geveltaks’ in te voeren. Momenteel loopt een studie om de mogelijkheden daarvan te onderzoeken. Handelaars zouden volgens de gevellengte van hun zaak een taks betalen waarmee handelskernondersteunende acties gefinancierd worden. 

Het is één van de potentiële maatregelen waarmee Knokke-Heist de beleving in de winkelstraten wil verhogen. Oppositiepartij N-VA is echter tegen die denkpiste. “Handelaars moeten we ondersteunen, niet nog meer belasten. Wij zullen ons dus verzetten tegen elke vorm van pestbelasting. Bovendien voerden we recent de leegstandstaks in. Volgens het budget 2020 brengt dat 400.000 euro in het laatje. Ook het vernieuwde parkeerbeleid zorgt voor 2,5 miljoen euro netto bijkomende middelen voor de gemeentekas. Met die middelen moeten we, samen met de handelaars in de kernwinkelgebieden, eindejaarsacties en andere belevingsmomenten creëren”, vindt Cathy Coudyser, fractieleidster voor N-VA.