Opnieuw onvoldoende monitoren om speelpleinwerking te garanderen: “Bekijken of er structureel probleem is”

Illustratiebeeld van spelende kinderen.
Maxime Petit Illustratiebeeld van spelende kinderen.
Door een blijvend tekort aan monitoren zullen speelpleinen ‘t Plein en De Blekker gesloten zijn tijdens de komende krokusvakantie. Het is niet de eerste keer dat de gemeente Knokke-Heist met speelpleinwerkingen moet schuiven door een gebrek aan vrijwilligers. “Nochtans krijgen ze een mooie vergoeding. We gaan nu bekijken of er een structureel probleem is”, zegt schepen van Jeugd Annie Vandenbussche (GBL). 

De krokusvakantie, de paasvakantie, de kerstvakantie ... Ook vorig jaar moesten diverse speelpleinen in de kustgemeente noodgedwongen gesloten blijven door een tekort aan monitoren. Het fenomeen doet zich voor de duidelijkheid niet alleen in Knokke-Heist voor. Speelpleinen hebben het steeds moeilijker om monitoren te vinden. Jongeren kiezen vaker voor een andere vakantiejob omdat ze dan flexibeler hun uren kunnen spreiden doorheen het jaar. “Nochtans kiezen wij er bewust voor om de vrijwilligers een mooie vergoeding te geven”, zegt schepen van Jeugd Annie Vandenbussche. 

Overleg

Om te duiden: wie in de badplaats aan het werk gaat als monitor, kreeg vorig jaar tot 11,50 euro pér uur. Als je een maand werkt, komt dat neer op zo’n 1.500 euro. “Het is in principe dan ook geen kwestie van geld”, denkt Annie Vandenbussche. Feit is wel dat tijdens de aankomende krokusvakantie speelplein ‘t Plein in de Smedenstraat (jeugdlokalen FOS Albatros) en speelplein De Blekker in de Van Steenestraat gesloten blijven. De kinderen die graag zouden deelnemen aan activiteiten van de gemeentelijke speelpleinwerking in deze week kunnen terecht in De Korenbloem in Heist. Voor de kinderen van de Vakantieplusstages vindt de voor- en na-opvang plaats in De Marge. Ondertussen werkt het gemeentebestuur aan een oplossing. Deze week nog vindt overleg plaats met de betrokken instanties. “In de eerste plaats moet bekeken worden of het om een structureel probleem gaat. Op dit moment nemen we al monitoren aan van buiten Knokke-Heist ook. Er wordt dus zeker aandacht aan geschonken", aldus Vandenbussche. 

Centraliseren

Een van de mogelijke oplossingen waaraan gewerkt wordt, is het centraliseren van de spleelpleinen. Op termijn moet het de bedoeling zijn om één speelpleinwerking te hebben in Knokke en één in deelgemeente Heist. “Niet alleen zouden we dan iets minder vacatures moeten invullen, ook voor de ouders van de kinderen zou het comfortabeler zijn. Gezinnen met meerdere kinderen hoeven dan niet meer naar de verschillende speelpleinen te rijden", besluit schepen Annie Vandenbussche.