Nieuwe pomp tegen verzilting Zwinvlakte

De gemeente Knokke-Heist heeft een akkoord gesloten met de overheid over de pompinstallatie op de Zwinnevaart. De nieuwe pomp is nodig om de verzilting (het zouter worden) tegen te gaan bij de uitbreiding van de Zwinvlakte. Een deel van de omliggende polders wordt immers deel van het Zwin, waardoor er ingrepen in de waterhuishouding van het gebied nodig zijn.


Er komt rond de nieuwe Zwindijk een zoutwatergracht, en parallel een zoetwatergracht. Het water van die zoetwatergracht kan dan met een installatie, een pompgemaal, naar het zoutwatergebied gepompt worden. Zo wordt insijpeling van zout zeewater in de polder voorkomen, want dat zou nefast zijn voor de landbouw. De pomp komt er op het einde van de vaart, richting Retranchement. Tegelijk wordt ook een deel van de Jezuïetenvaart verbreed tot aan het pompstation. De gemeente Knokke-Heist betaalt volgens het akkoord 415.000 euro voor de inrichting, dat is 15 procent van de totale kostprijs. De rest is voor de Vlaamse overheid en de provincie. (JVRB)