Inspectie buist AZ Zeno

Benny Proot
AZ Zeno, met vestigingen in Knokke-Heist en Blankenberge, scoort het slechtst van alle 18 ziekenhuizen die door de Vlaamse overheid zijn geïnspecteerd. "Superleuk dat de overheid controleert, maar het is een momentopname", zegt algemeen directeur Frank Lescrauwaet.

De Vlaamse Zorginspectie controleert jaarlijks - dit keer in maart - onaangekondigd de ziekenhuizen op één specifiek aspect. Dit jaar was dat 'internistisch zorgtraject': de zorg van patiënten die opgenomen worden zonder een ingreep te ondergaan. Bij gebreken krijgen de ziekenhuizen een knipperlicht. Een rood knipperlicht betekent een ernstig risico én de nood aan nieuwe inspectie. Oranje betekent dat er aan het punt gewerkt moet worden, zonder nieuwe inspectie.


Van 18 Vlaamse ziekenhuizen zijn de resultaten al bekend. Daarin maakt AZ Zeno geen goede beurt. Het ziekenhuis is vooral gebuisd op vlak van personeelsbezetting. In Blankenberge waren drie rode knipperlichten, omdat de medische en verpleegkundige permanentie op de spoed niet in orde was, en verder een specialist intensive zorgen op de campus ontbrak. Zeven oranje knipperlichten waren er voor het niet correct labelen van hoogrisicomedicatie, tekort aan reanimatiemateriaal in de MUG, het ontbreken van materiaal op de spoedgevallendienst, het niet bijhouden van de pijnscore van patiënten, de triage van patiënten in de spoed (het beoordelen van de ernst van de klachten) en voor het onvoldoende bijhouden welke arts voor welke patiënten verantwoordelijk is. Ten slotte werd voor een deel van de gecontroleerde medicatie, toegediend via infuus of inspuiting, geen medische opdracht aan de verpleegkundigen teruggevonden.

Benny Proot

Momentopname

De afdeling in Knokke-Heist kreeg een rood knipperlicht wegens onvoldoende verpleegkundigen op de spoeddienst. Twee oranje knipperlichten waren er: voor het onvoldoende bijhouden van de pijnscores van patiënten, en in verband met het labelen van gevaarlijke medicijnen.


"Het allergrootste knipperlicht is de verpleegkundige permanentie", stelt algemeen directeur Frank Lescrauwaet van AZ Zeno. "Op het moment van de inspectie waren er wel degelijk drie verpleegkundigen aanwezig op de spoed. Maar ze kijken ook naar de uurroosters van de vorige maand. Daarin zaten hiaten. Het is superleuk dat de overheid controleert, maar het is een momentopname. We vinden het ook niet fair dat een ziekenhuis als Blankenberge met 10.000 patiënten per jaar op de spoed vergeleken wordt met één van 100.000. Toch moeten we evenveel personeel aanwezig hebben. De normen zijn hopeloos verouderd. Als de overheid wil dat we te allen tijde drie verpleegkundigen paraat hebben, dan moet ze voldoende middelen ter beschikking stellen om hen te betalen."


Ook stellen ze zich bij Zeno vragen over het moment van publiceren van de verslagen. Het gaat immers maar om 18 van de ongeveer 80 Vlaamse ziekenhuizen, dus dat kan een vertekend beeld geven. "Publicatie is goed, want zo worden zaken beter. Maar wat zou u ervan vinden als de resultaten van uw examen worden gepubliceerd, terwijl drie vierde van de studenten nog examen moet afleggen?", zegt Frank Lescrauwaet. "Wij maken dagelijks verder werk van onze kwaliteit en hopen bij de navolginspectie wel het predicaat 'kwaliteitziekenhuis' te verdienen."