Hinder door werkzaamheden

Op maandag 5 november start een aannemer met wegwerkzaamheden in het noordelijk voetpad van de Kustlaan tussen het Albertplein en de Ebbestraat in Knokke-Heist. Ook in de zijstraten (Golvenstraat, Strandstraat en Zeewindstraat) zijn er werkzaamheden gepland. Behalve tijdens het weekend geldt er in de Kustlaan, met uitzondering van (brom)fietsers, éénrichtingsverkeer vanaf de Sparrendreef naar het Albertplein. Het verkeer in de richting van de Sparrendreef wordt aan het Albertplein omgeleid via de Zeedijk tot aan de Ebbestraat. De rijrichting wordt in de Ebbestraat omgedraaid. Naargelang de vordering van deze werkzaamheden zullen de zijstraten enkel bereikbaar zijn vanaf de Zeedijk. In de zijstraten zal er dan enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn vanaf de Zeedijk tot aan de Kustlaan. Een parkeerverbod zal tijdens de week van toepassing zijn in de Kustlaan en in de zijstraten aan de werfzones. De gemeente hoopt dat de werken voor 7 december zijn afgerond. (MMB)