Gemeentebestuur neemt maatregelen na aanhoudende klachten over parkeerbeleid: “Meer informeren, extra Shop&Go-plaatsen én meer tijd om ticket te kopen”

Parkeren Knokke - Het gemeentebestuur van Knokke testte al met succes een Shop&Go-zone aan het stadhuis
Mathias Mariën Parkeren Knokke - Het gemeentebestuur van Knokke testte al met succes een Shop&Go-zone aan het stadhuis
Het nieuwe parkeerbeleid in Knokke-Heist blijft voor beroering zorgen. Een restaurateur startte zelfs een petitie die meer dan 1.000 handtekeningen opleverde. “We nemen de klachten wel degelijk serieus, maar ons einddoel blijft om de parkeerdruk te verminderen”, zegt bevoegd schepen Philippe Vlietinck (GBL), die stelt dat er wel enkele aanpassingen op komst zijn. Eén van de voornaamste wijzigingen is dat de gedoogtijd wordt verdubbeld zodat bestuurders meer tijd hebben om een parkeerticket te kopen. 

Het nieuwe parkeerplan is sinds april 2019 van kracht en stootte vanaf het begin op weerwerk. Het opzet was nochtans eenvoudig: het gemeentebestuur wil meer rotatie creëren in het centrum door kortparkeren gevoelig duurder te maken. Het voordeel voor kaarthouders om in de oranje zone tegen een euro per dag te parkeren tijdens vakanties en weekends, viel ook weg. Restauranthouders in drukke straten zagen alles met tegenzin gebeuren en kregen heel wat klachten van hun klanten. Het ging zo ver dat een restaurateur een petitie lanceerde. Klanten kunnen geen restaurantbezoek plannen omdat ze altijd problemen hebben met hun wagen. Na twee uur moet je die verplaatsen. Voor sommigen is dat gewoon onhaalbaar”, wordt als drijfveer aangehaald. Al snel werden meer dan 1.000 handtekeningen verzameld. 

Meer informatie geven

Zowel Unizo als de handelaars kaartten de situatie aan bij het gemeentebestuur, dat de kwestie besprak tijdens het jongste schepencollege. “Daaruit zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen”, zegt bevoegd schepen Philippe Vlietinck (GBL). “De eerste evaluatieronde was nuttig om te zien waar er verbetering mogelijk is. Voor de duidelijkheid: aan het beleid zelf gaan we niks veranderen. We zijn wel van plan om opnieuw een informatiecampagne op te starten. Waarom doen we het? Hoe doen we het? Op dergelijke vragen willen we een antwoord bieden”, zegt Vlietinck. Het gemeentebestuur stelt ook dat er tegen de paasvakantie ruim zestig ‘Shop&Go-plaatsen’ worden gecreëerd in de buurt van de winkelstraten. Daar mogen bestuurders een halfuur gratis parkeren. De aanwezigheid wordt gemeten met sensoren. “Een testproject aan het stadhuis leverde goede resultaten én positieve reacties op van de omliggende handelaars” zegt de schepen. 

Het parkeerbeleid in Knokke zorgde al voor de nodige ophef
Mathias Mariën Het parkeerbeleid in Knokke zorgde al voor de nodige ophef

Gedoogtijd verdubbelen

Het gemeentebestuur houdt tenslotte ook rekening met één van de voornaamste klachten: de boetes die worden uitgedeeld op het moment dat bestuurders een parkeerticket aan het kopen zijn. “De gedoogtijd wordt verdubbeld. Daardoor krijgen bestuurders meer dan tijd genoeg om een ticket te kopen. Ons parkeerplan is nu volledig uitgerold. Het einddoel is en blijft om de parkeerdruk te verminderen”, besluit schepen Philippe Vlietinck.