Gemeente krijgt gelijk in zaak strandbars

In de zaak van twee strandbars tegen het strandregelment van Knokke-Heist heeft de Raad van State zich onbevoegd verklaard. Vorige zomer kregen de twee strandbars een sanctie opgelegd. Siësta Beach omwille van muziek boven de norm van 75 decibel met als sanctie twee dagen muziekverbod. Monroe Beach werd met twee dagen sluiting van de bar bestraft voor de verkoop van kleding voor het goede doel. De strandbars trokken naar de Raad van State tegen de sancites, maar die verklaarde zich niet bevoegd. "De gemeente ging er van uit dat het over contracten ging en dat is bevestigd. Er zijn afspraken gemaakt en iedereen moet ze naleven", aldus schepen Antohony Wittesaele, bevoegd voor strand en concessies. Dat de sanctie gevolgen zal hebben voor de vergunning van deze zomer, wordt ontkend. "Het is absoluut niet de bedoeling om ze van het strand weg te houden. Iedereen heeft een verlenging gevraagd. We doen geen heksenjacht Op een constructieve manier willen we de samenwerking verder zetten. Ons strand is onze grootste troef. We willen voor elk wat wils bieden, maar het mag geen fuifstrand worden. Het is het college van burgemeester en schepenen dat tegen begin maart zal beslissen." (JVRB)