Akkoord over pompgemaal Zwinnevaart

De Vlaamse Milieumaatschappij, de Maritieme Dienst Kust, het Agentschap Natuur en Bos, het provinciebestuur van West-Vlaanderen en het gemeentebestuur van Knokke-Heist hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het realiseren van een pompgemaal aan de Zwinnevaart in Knokke. Dit is een onderdeel van de grootschalige uitbreidingswerken die aan de gang zijn in het Zwin. De pomp is nodig om de risico's op verzilting (zouter worden van de bodem) van landbouwgrond rond het uitgebreide Zwin tegen te gaan. Rond de nieuwe Zwinvlakte komt een zoutwatergracht en parallel een aparte zoetwatergracht. De pompinstallatie zal zowel voor de afvoer van zout water als de aanvoer van zoet water dienen. De gemeente Knokke-Heist draagt vijftien procent van de totale kostprijs. Alle werken voor de grachten en de pompinstallatie kosten zo'n twee miljoen euro. (JVRB)