Bomen kappen om natuur te redden

In 35 hectare van Drongengoed verdwijnen pak bomen

Voor bezoekers is het soms moeilijk te begrijpen dat de kaalslag net bedoeld is om de natuur te redden.
Natuur en Bos Voor bezoekers is het soms moeilijk te begrijpen dat de kaalslag net bedoeld is om de natuur te redden.
Er worden een pak bomen gekapt in het natuurgebied Drongengoed in Ursel. Geen aanslag op de natuur, maar net een doordachte manier om de natuur er te versterken. Er wordt gekapt in 35 hectare bos, maar rond het Drongengoed komt er ook 20 hectare nieuw bos bij.

Afgelopen weekend kon je in onze krant nog lezen wat de politieke kopstukken in Aalter en Knesselare van plan zijn met de uitbouw van het Drongengoed in Ursel. Daarop kwamen heel wat verontwaardigde reacties over een kaalslag die net nu in de bossen aan de gang zou zijn. De komende jaren wordt inderdaad intensief gewerkt in het Drongengoed. “De focus van de werken ligt op de omvorming van de naaldhoutbestanden, het herstel van heide, het behoud van de dreven met zomereiken en beuken, de aanleg van bosranden en de aanleg van nieuw bos in het gebied”, zegt woordvoerder Griet Buyse. “Door de werken zal zowel het aanwezige bos als de heide meer planten- en diersoorten krijgen, en ook kwaliteitsvoller worden.”

Een van de eerste werken die gebeuren is het creëren van een verbinding van ‘boomrijke heide’ van het militair vliegveld naar het Maldegemveld. Leefgebieden van specifieke dieren en planten worden zo met elkaar verbonden. Maar er worden ook bomen gekapt, en dat is voor de bezoeker niet altijd even goed te begrijpen. “Langs enkele dreven in deze corridor worden aan weerszijden bomen gekapt”, bevestigt Griet Buyse. “Dat is nodig zodat de heide, die daar nog in de ondergrond aanwezig is, opnieuw kansen krijgt om te kiemen. Een vierde van de bestaande bomen blijft behouden. Er worden overwegend exoten of uitheemse bomen gekapt.”

Drie jaar kappen

In bijna 35 hectare van het Drongengoed zal er aan natuurherstel gewerkt worden. Op 21 hectare wordt het bos volledig omgezet in heide of heischraal grasland. Op de overige 13,5 hectare worden er enkel ‘dunningen’ uitgevoerd, wat betekent dat maar een deel van de bomen wordt verwijderd. De geplande kappingen in functie van de ontwikkeling van heide en interne bosranden worden gespreid over een periode van drie kapseizoenen: vanaf nu tot 2021. “Zo proberen we de impact op het gebied wat te spreiden in de tijd, en om bij te sturen waar nodig”, klinkt het.

Extra bos

Bovenop de bebossing die voorzien was in het beheerplan, wordt ook werk gemaakt van bijkomende bosuitbreiding op percelen rond het Drongengoed. Zo krijgt het gebied er in de periode tot 2020 een mooie twintig hectare nieuw bos bij. Hiervan is nu al 4,5 hectare bebost, onder andere via een plantactie begin dit jaar met verschillende scholen. “De combinatie van de geplande werken met een uitbreiding van het bestaande boscomplex zorgt voor een duurzame ontwikkeling van dit prachtig natuurgebied waar kwaliteitsvol bos en heide hand in hand gaan”, zegt Buyse nog.

Bezoekers krijgen uitleg over de werken op grote infopanelen.
Natuur en Bos Bezoekers krijgen uitleg over de werken op grote infopanelen.3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Boris Kemps

    Een schitterende plaats om te wandelen en gewoon u hoofd leeg te maken.. woon er niet ver af, een zegen..

  • jim choose

    Heideherstel? Heide is niet natuurlijk, is het gevolg van roofbouw en begrazing met schapen. Welke meerwaarde hebben al deze ingrepen?

  • Carlos Van Huffel

    Aalter,ge kunt er niet naast kijken!. mag nekeer de bomen uitdoen langs de kant van de baan in de Nevellestraat. In de draaien, andere kant van het fietspad