Schauvliege investeert 1,3 miljoen euro in rioleringen

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft 1,3 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe rioleringen in Zingem, Wortegem-Petegem en Kluisbergen. "Riolerings- en waterzuiveringswerken kosten gemeenten handenvol geld. Vanuit Vlaanderen wil ik hiervoor een financiële ondersteuning bieden", aldus Schauvliege.

In Zingem wordt een gescheiden riolering aangelegd in combinatie met de aanleg van een collector in Ouwegem. Aquafin zal er ook voor zorgen dat de wegen binnen de zone van de werken in hun oorspronkelijke staat worden hersteld. Schauvliege voorziet 565.000 euro voor de realisatie van dit project.


"In Wortegem-Petegem zal het afvalwater van de bestaande riolering in het dorpscentrum van Moregem en het nog in te zamelen afvalwater langs de Oudenaardseweg via een nieuwe collector in de Volkaartsbeekstraat worden aangesloten op de geplande kleinere waterzuiveringsinstallatie", vertelt de minister.


"Hiervoor wordt 308.000 euro uitgetrokken. In Kluisbergen zal tot slot het afvalwater uit de Pontstraat en de Berchemstraat worden aangesloten op de bestaande zuiveringsinfrastructuur. Hierdoor zal het afvalwater van 66 woningen worden afgevoerd via het rioleringsnet." Voor dit project wordt 390.000 euro voorzien. De gemeente zal tegelijk een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Ponstraat tussen de Rozenlaan en de Oudenaardebaan. (TVR)