Neerstad wil geen nieuwe verkaveling

BEWONERS VREZEN DAT STRAATJE (ZWAAR) VERKEER NIET AANKAN

De bewoners van Neerstad vrezen dat hun doodlopende straatje zal kreunen onder het zwaar verkeer wanneer de graafwerken op de toekomstige verkaveling plaatsvinden.
Foto Ronny De Coster De bewoners van Neerstad vrezen dat hun doodlopende straatje zal kreunen onder het zwaar verkeer wanneer de graafwerken op de toekomstige verkaveling plaatsvinden.
De bewoners van Neerstad in Berchem protesteren tegen een nieuwe verkaveling in hun straatje. "Het gaat maar om twee kavels, maar er moet aarde afgegraven worden. Zwaar verkeer zou dan door een straatje van 3 meter breed en langs twee bochten van 90 graden moeten", leggen Peter Van de Kerckhove en Heidi Vandenbogaerde uit. Dinsdag trekken ze naar de Bestendige Deputatie om hun verzet toe te lichten.

Neerstad is een doodlopend straatje met een vijftiental woningen. Het mag dan maar over twee kavels gaan, de bewoners vrezen onder meer extra verkeersdruk in hun straatje. "We zijn een gehuchtje aan de Schelde", vervolgen Peter en Heide. "Om de kavels te kunnen bebouwen, moet een talut van drie meter hoog worden afgegraven. "Daardoor zullen er materiaal én zo'n 2.000 kubieke meter aarde door ons klein straatje moeten worden vervoerd. En hier kan een vrachtwagen nauwelijks passeren", klinkt het. "Het is nu al zwoegen om te draaien en te keren", zeggen ze. "We hebben berekend dat er 160 vrachtwagens zullen aan- en afrijden om de aarde weg te voeren."


"Bovendien bestaat er ook een risico op grondverschuivingen. Als het plan wordt uitgevoerd, kunnen de werken dus schade aan onze woningen veroorzaken. Tot slot komt er nog altijd rioolwater in de open gracht terecht. We vragen al langer dat er hier een riolering zou komen, maar tot op heden hebben we van de gemeente nog niets gehoord."

Alternatief

De buurtbewoners zeggen ook over een alternatief te beschikken. "Net achter het kerkhof is een nieuwe en grote verkaveling in de maak met alle nutsvoorzieningen", weten Peter en Heidi. "Wel, deze verkaveling kan perfect worden aangesloten op de twee kavels in onze straat. Die verkaveling kan dan perfect ontsloten worden door de Oudenaardebaan."

Bouwgrond

Burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) wijst er op dat de bewuste percelen op het gewestplan als bouwgrond staan ingekleurd. "En het valt dan ook te begrijpen dat de eigenaar die wil verkavelen", reageert de burgemeester. "We hebben bij de vergunning evenwel ook de voorwaarde gekoppeld dat op het einde van het straatje, ter hoogte van de bewuste kavels, er de mogelijkheid moet zijn om wagens te laten draaien. Op die manier moeten er niet nodeloos manoeuvres worden uitgevoerd. En trouwens, de provinciaal ambtenaar volgt de gemeente", voegt Willequet er nog aan toe.


Dinsdag trekken de boze bewoners naar de Bestendige Deputatie om hun verzet toe te lichten. "En we hopen dat we gelijk krijgen", voegen ze er nog aan toe.