Gescheiden rioleringsstelsel in Berchemse centrum

In de Kluisbergense deelgemeente Berchem wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Pontstraat, tussen de Rozenlaan en de Berchemstraat, en in een deel van de Berchemstraat, tussen de Pontstraat en de Oudenaardebaan, over een lengte van 640 meter. In totaal zullen 160 inwoners op dit vernieuwde tracé worden aangesloten. Het project sluit onmiddellijk aan bij Aquafin-werken. Minister Schauvliege trekt 1.254.000 euro uit voor dit project. (MDVR)