Geen gebrek aan bouwgronden in gemeente

Kluisbergen heeft duidelijk geen gebrek aan bouwgronden. Zo wordt dit jaar gestart met de aanleg van de wegeninfrastructuur in BPA Rosalinde in Ruien. Gefaseerd zullen daar 150 woningen kunnen worden gebouwd. "De verkavelingen Rosalinde, De Waele, de Groendreef en de Oudenaardebaan zijn goed voor ongeveer 300 bijkomende nieuwe woongelegenheden", zegt burgemeester Philippe Willequet. "Bovendien werden afgelopen jaar opnieuw ongeveer 120 bouwvergunningen door onze gemeente verleend, waarvan een belangrijk gedeelte voor grondige renovatie van bestaande woningen en panden. Ook de bouw van appartementen op de vroegere site De Waele in Berchem schiet goed op. Nu de wegen daar zijn aangelegd zal de site in het centrum van Berchem verder worden bebouwd." (MDVR)