Bestuurders negeren eenrichtingsverkeer in Kapellestraat: meer dan 40 overtreders per dag, maar nog geen boetes

Veel bestuurders negeren het eenrichtingsverkeer in de Kapellestraat.
Lieke D'hondt Veel bestuurders negeren het eenrichtingsverkeer in de Kapellestraat.
De proefopstelling in de Kapellestraat in Ruien (Kluisbergen) wordt lang niet door iedereen gerespecteerd. Dat blijkt uit tellingen die het college van burgemeester en schepenen momenteel laat uitvoeren in deze en de omliggende straten. In één week tijd reden maar liefst 286 bestuurders in de verkeerde rijrichting de straat in.

De proefopstelling die van de Kapellestraat tijdelijk een eenrichtingsstraat maakt, is sinds oktober 2019 van kracht. Het gemeentebestuur wil op die manier nagaan of ze na de heraanleg van de Kapellestraat in maart 2020 de straat definitief kan omvormen tot een eenrichtingsstraat. De proefopstelling verdeelt de meningen in de deelgemeente van Kluisbergen, maar het schepencollege zet nog even door en laat de proefopstelling staan tot aan het begin van de wegenwerken. Recent is er ook gestart met tellingen om na te gaan welke impact de maatregel heeft op het verkeer. Daaruit blijkt nu dat heel wat bestuurders het niet nauw nemen met de regels en gewoon in de verkeerde rijrichting de Kapellestraat indraaien. 

Het mag wel duidelijk zijn dat wie het eenrichtingsverkeer niet respecteert, grote risico’s neemt voor zichzelf en anderen

Burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen)

“Heel wat bestuurders hebben de afgelopen week inderdaad een overtreding begaan”, zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen). Het gaat om iets meer dan 40 overtreders per dag. “Aangezien het om tellingen gaat en niet om politiecontroles, kunnen we de overtreders nu niet beboeten. Maar het mag wel duidelijk zijn dat wie het eenrichtingsverkeer niet respecteert, grote risico’s neemt voor zichzelf en anderen.” Het is niet zo dat de gewijzigde verkeerssituatie onduidelijk is: met verschillende verbodsborden staat aangeduid dat de Kapellestraat niet toegankelijk is voor auto’s vanuit de Avelgemstraat. De burgemeester roept op om de proefopstelling te respecteren. “Ze loopt nog tot 3 maart, daarna gaat de Kapellestraat dicht voor de wegenwerken.”

Toezicht

De tellingen gebeuren deze week nog in de Hazestraat, daarna verhuist de installatie naar de Grote Herreweg om het verkeer dat van en naar Wallonië rijdt te tellen. Nadien zullen de resultaten bekeken worden en kan het college van burgemeester en schepenen de proefopstelling evalueren. Als het eenrichtingsverkeer wordt aangehouden, dan zijn er in de heraangelegde Kapellestraat meer mogelijkheden om parkeerplaatsen aan beide kanten van de straat te creëren. “Als de Kapellestraat een eenrichtingsstraat blijft, dan zullen we er uiteraard wel op toezien dat dat gerespecteerd wordt”, geeft de burgemeester nog mee.