Kleine verkaveling aan Binnendijk

Er is een verkavelingsontwerp klaar voor een perceel aan de Binnendijk in Verrebroek. Eind vorig jaar keurde de gemeenteraad het wegtracé goed voor de verkaveling. Het gaat om een klein project voor twee bouwkavels voor open bebouwing met aanleg van een klein stukje nieuwe wegenis. Door de verkavelaar, Jozef Van Remoortel, moest daarom eerst een ontwerp worden voorgelegd waarin de uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken gedetailleerd stond aangegeven. De kosten van deze infrastructuurwerken zijn volledig ten laste van de verkavelaar. (PKM)