Kinderen De Regenboog ontvangen ridders en hofmeesters

Op zondag 11 september vindt de Dag van de Grote Ge(k)te in Linter plaats. Dat is een feest in het teken van de kamsalamander, de Linterse koesterbuur, die ook wel het Getedraakje wordt genoemd. De provincie, de gemeente, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Natuurpunt hebben een gebied van zo'n 210 hectare in de Getevallei in Linter heringericht voor de bedreigde kamsalamander. Iedereen is zondag welkom vanaf 14 uur in en rond de Kamsalamanderhut voor een gratis spektakel. Zopas brachten Marcus Aerelius Weynhandus, ridder van de Orde van de Getedraken, zijn hofmeester Janinsky en Johannus Cristatus, ereburgemeester van de kamsalamandergebieden, een bezoek aan de Regenboogschool in hun praalwagen. Ze nodigden de kinderen uit voor het Groot Bal, op zondag 11 september, en hopen zo de grote liefde van de ridder te vinden. De kinderen verwelkomden het gezelschap met wimpels.

(VDT)

Vanessa Dekeyzer