Scholieren leggen laatste hand aan geboortebos

De scholieren van GBS Het Hinkelpad mochten de bosrand van het geboortbos aanplanten.
Foto Sven Ponsaerts De scholieren van GBS Het Hinkelpad mochten de bosrand van het geboortbos aanplanten.
De leerlingen van de gemeentelijke basisschool 'Het Hinkelpad' uit Keerbergen legden gisteren de laatste hand aan het gemeentelijk geboortebos.

Ze plantten er samen de bosrand aan met streekeigen sleedoorn, vlier, inlandse vogelkers en sporkehout. In het voorjaar al werden er op het 1,13 ha grote nieuwe bosterrein tussen het natuurgebied Broekelei en de Dijle langs de Dijlestraat zo'n 1.800 streekeigen 'geboortebomen' aangeplant. "De bosrand is belangrijk voor het verhogen van de biodiversiteit", weet gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid Tie Roefs (Groen).

Speelzone en koesterburen

"Door een geleidelijke overgang van lage begroeiing naar hoge bomen vinden er verschillende diersoorten, in het bijzonder insecten, een geschikt leefgebied", aldus de gedeputeerde, die de aanplant met een provinciale subsidie van 7.000 euro steunt. "Hiermee is de aanplanting klaar", weet Keerbergs schepen van Leefmilieu Frank Van Nuffelen, (N-VA). "In het geboortebos bevindt zich ook een speelzone met een evenwichtsparcours, een insectenhotel en een geboortemonument. Een infobord vestigt de aandacht op twee koesterburen die hier huizen: de gekraagde roodstaart en de gewone dwergvleermuis." (SPK)