Politieke partijen tégen associatievoorstel N-VA-burgemeesters

Het voorstel van de N-VA-burgemeesters van Keerbergen en Bonheiden om na de verkiezingen een gemeentelijke 'associatie' aan te gaan, wordt door de andere partijen - zowel coalitiepartners als oppositie - kritisch onthaald. Opvallend: alle partijen zien in het voorstel de eerste stap tot een fusie.

Keerbergs coalitiepartner CD&V reageert verrast op het initiatief, dat ze via de pers moest vernemen.


"CD&V Keerbergen wil benadrukken dat dit een persoonlijk N-VA standpunt is en geen standpunt van het gemeentebestuur", zegt voorzitter Liesbeth Claesen. "De geschiedenis leert ons dat een associatie meestal een eerste aanzet is tot een uiteindelijke fusie. Voor CD&V Keerbergen is een fusie geen doel op zich. We willen de autonomie van Keerbergen blijven benadrukken. Een samenwerking louter om partijpolitieke redenen is géén goede reden om een samenwerking/fusie te beginnen."


Oppositiepartij Open Vld roept burgemeester Vansevenant op om meer dan anderhalf jaar voor de verkiezingen bezig te zijn met het besturen van Keerbergen. "In plaats van nu al over te schakelen op verkiezingsmodus en wilde ideeën te lanceren, zou men beter bezig zijn met de echte problemen van de Keerbergenaar", meent voorzitter Jens Eggers.

Samenwerking

"Open Vld is voorstander van een samenwerking tussen verschillende gemeenten. We staan niet achter een exclusief samenwerkingsverband met één gemeente op basis van partijpolitieke redenen of goede persoonlijke relaties met een collega burgemeester. De voorgestelde 'associatie' is ook vaak een voorbereiding op een latere fusie en hiervoor ziet Open Vld geen draagvlak binnen de Keerbergse bevolking", aldus Eggers.


Ook Bonheidens coalitiepartner CD&V liet al verstaan niet opgezet te zijn met het ballonnetje dat N-VA-burgemeester Vaganée in Bonheiden opliet. (SPK)