Gemeente Keerbergen investeert de komende jaren 19 miljoen euro

Belangrijkste punten van het meerjarenplan uiteengezet

Waarnemend burgemeester Erik Moons (Open VLD) stelt het meerjarenplan voor
vertommen Waarnemend burgemeester Erik Moons (Open VLD) stelt het meerjarenplan voor
Het Keerbergse college van burgemeester en schepenen heeft haar meerjarenplan voorgesteld. De gemeente Keerbergen gaat resoluut voor een financieel beleid, waarbij er de komende vijf jaren 19 miljoen euro wordt geïnvesteerd, zonder de personenbelasting te verhogen. De grootste hap van dat budget gaat naar duurzaamheid, sport- en weginfrastructuur. 

De belangrijkste punten van het meerjarenplan lees je hieronder.

Wegen en mobiliteit

Een grote hap van het budget gaat naar de heraanleg van de Dorpsstraat. De nieuwe Dorpsstraat moet ervoor zorgen dat het verkeer er vlot en veilig verloopt en dat de belevingswaarde van het centrum wordt opgekrikt. De werken zijn voorzien tussen 2020 en 2022. De gemeente voorziet hiervoor 4,5 miljoen euro. Voor de jaarlijkse asfaltering rekent de gemeente 900.000 euro.

Vrije tijd en sport

De gemeente gaat investeren in de uitbreiding van de sportinfrastructuur. Zo komt er volgend jaar onder meer een nieuw hockeyveld en nieuwe gyminfrastructuur. In 2021 wordt de parking van de sporthal heringericht en krijgt de sporthal een nieuwe sportvloer en een renovatie van de douches. Het gemeentebestuur maakt hier in totaal 1.884.000 euro voor vrij.

Gebouwen

Voor de vernieuwing van de schoolinfrastructuur voorziet de gemeente 215.000 euro. Daarnaast gaat Keerbergen de seniorenwoningen aan het Voorbroek uitbreiden en voorziet hiervoor een miljoen euro. Ook het gemeentehuis wordt gemoderniseerd. Een totaalkost van zo'n 500.000 euro. In 2024 wordt er tot slot 1.378.000 euro voorzien voor een nieuw politiegebouw.

Milieu en duurzaamheid 

Een groot pakket investeringen is voorzien voor het duurzamer maken van de gemeente. Zo zal er 1,5 miljoen euro geïnvesteerd worden om alle openbare verlichting om te bouwen naar zuinige LED verlichting. Daarnaast besteedt het gemeentebestuur 75.000 euro aan duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen en 100.000 euro aan energiezuinige verwarming voor de sporthal.

Ook op vlak van nieuwe riolering staan er grote investeringen voor de deur. De riolering zal worden aangelegd of vernieuwd in het rioleringsproject ‘Keerbergen Oost’. Meer bepaald op de Schrieksebaan, de Putsebaan en in de Dorpsstraat. Een totaalinvestering van meer dan 3 miljoen euro.

In het kader van haar duurzaamheidsproject, zal de gemeente de zogenaamde ‘saneringsbijdrage’ - die wordt aangerekend via de waterfactuur - verhogen van 0,28 euro naar 0,98 euro per m³. Op deze manier wil het gemeentebestuur haar inwoners aanmoedigen om spaarzaam om te gaan met kraantjeswater. Deze middelen worden dan gebruikt voor de investeringen in het rioleringsnetwerk. Ondanks de verhoging blijft de gemeente Keerbergen nog steeds bij de tien goedkoopste gemeenten in Vlaanderen, wat betreft de waterfactuur. 85% van de Vlaamse gemeenten hanteert namelijk het maximumtarief van 1,39 euro per m³. 

Tot slot zal de schuldgraad de komende periode op hetzelfde niveau blijven of zelfs lichtjes dalen.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.