"Van onze natuur moet men afblijven"

GEMEENTE KEERBERGEN BOTST MET PROVINCIE IN VERKAVELINGSDOSSIER

Bevoegd schepen Marc Vangrunderbeeck gaat in beroep tegen de verkavelingsvergunning.
Foto Ponsaerts Bevoegd schepen Marc Vangrunderbeeck gaat in beroep tegen de verkavelingsvergunning.
Tegen de wil van zowel de gemeente als de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar in, geeft de provincie toch toestemming voor de bouw van een villa in Keerbergs bosrijk gebied. De verkavelingsvergunning dreigt het plan voor de realisatie van een 13-tal voetbalvelden groot natuurgebied te dwarsbomen. "Dit laten we niet gebeuren; van onze natuur moet men afblijven", gaat bevoegd schepen Marc Vangrunderbeeck in beroep.

De gemeente Keerbergen werkt al een hele tijd aan de realisatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Dijlevallei'. Dat moet op termijn een ruim 13 voetbalvelden groot groen- en bosgebied langs de Dijle en over de grens van Keerbergen en Rijmenam (Bonheiden) heen definitief tot natuurgebied omvormen. Een enkele verkavelingstoelating dreigt nu echter roet in het eten te strooien. "Om het groene karakter van onze gemeente te bewaren, is in ons structuurplan voorzien dat een negen hectare groot groengebied palende aan het natuurgebied 'De Broekelei' tot bosgebied zal worden omgevormd", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Vangrunderbeeck (CD&V) uit. "Het GRUP Dijlevallei dat dit moet bewerkstelligen, zit momenteel in de voorontwerpfase. Logisch dan toch dat de eigenaar van een 15 are groot perceel langs de Rosstal van ons geen verkavelingsvergunning kreeg om hier nog snel een villa neer te zetten."

Totaal onaanvaardbaar

De eigenaar, die de grond aan de firma Woningbouw Verelst wil overdragen zodat die er een luxevilla op kan bouwen, trok daarop naar de provincie. "Maar ook de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar gaf een negatief advies af. Toch besliste de Bestendige Deputatie anders, en leverde gedeputeerde Dekeyser wél een verkavelingsvergunning af. Wraakroepend en totaal onaanvaardbaar", vindt Vangrunderbeeck, die de beslissing nu bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal aanvechten.


"Van mijn natuurgebied moet men afblijven. Door deze verkavelingsvergunning zal de natuur en het bos onherroepelijk verloren gaan. Wat hier gebeurt, kan écht niet. Niet alleen volgt de provincie het advies van haar eigen ambtenaar niet, ook de wetgeving wordt compleet opzij geschoven. De Bestendige Deputatie motiveert ook niet waarom zij dan wel afwijkt. Nog opmerkelijk: zeven jaar geleden werd een verkavelingsaanvraag tegenover het perceel door diezelfde provincie wel geweigerd. Ik stel mij daar vragen bij", stelt Vangrunderbeeck hard.

Niet eerste keer

"Als iedereen nog vlugvlug zijn grond gaat verkavelen, komt er van het GRUP Dijlevallei niks in huis. Als we dit toestaan, volgt morgen een aanvraag voor het perceel ernaast. Het is trouwens al de tweede maal dat we dit jaar voor een dergelijk geval naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen moeten trekken. In het andere geval gaat het over zes loten langs de Acaciadreef, eveneens een project van Verelst Woningbouw dat door Dekeyser werd behandeld... Dat dossier loopt nog steeds."


Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Julien Dekeyser (Open Vld) zegt gewoon de wet toe te passen.


"Het betreffende perceel langs de Rosstal ligt tot nader order nog steeds in de bouwzone. Het is niet omdat men een GRUP aan het opstellen is, dat dit er ook al is. Het gaat ook niet om een verkaveling van 30 loten te midden van een natuurgebied, maar om het laatste perceel in de bestaande bouwzone. Nee, door dit ene huis komt het hele natuurproject natuurlijk niet in het gedrang. Dit gaat puur om pesterijen en roofbouw van de betreffende schepen; men moet van mensen hun eigendom blijven", meent Dekeyser.


Het is nu aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de netelige zaak uit te klaren.