"Elke leerling kan op elk moment gecontroleerd worden op drugs"

De lokale politie heeft gisteren vijf klassen in de school SMIKS in Keerbergen op drugs gecontroleerd. Drie leerlingen bleken eerder op de dag cannabis te hebben gebruikt en bij een vierde werd een onbekend wit poeder gevonden. De politie hamert erop dat ook jongeren te allen tijde gecontroleerd kunnen worden.

"Het mag niemand verwonderen dat er onder de schoolgaande jeugd ook jongeren zijn die op sommige momenten drugs gebruiken. De Keerbergse scholen leveren een belangrijke bijdrage op preventief vlak, zij doen bovendien grote inspanningen in het begeleiden en doorververwijzen van die jongeren. Toch maken zij zich zorgen over de vanzelfsprekendheid van het drugsgebruik", klinkt het bij de politie.


Kleinschalige controles hebben recent nog bevestigd dat scholieren soms in het bezit zijn van verboden middelen. Een grotere controleactie heeft vooral een signaalfunctie. De politie wil de jongeren laten weten dat ze op elk moment aan een controle onderworpen kunnen worden en dat het niet toegelaten is om drugs bij te hebben. In totaal werden vier leerlingen door de drugshonden aangeduid. Bij drie van hen werden geen drugs gevonden maar zij gaven wel het gebruik van cannabis eerder op de dag toe. Bij de vierde leerling werd een vooralsnog onbekend wit poeder aangetroffen dat verder zal getest worden.

'Jongerenhonk'

"Deze actie kadert heel duidelijk in de 'repressieve' pijler. Het bewaken van de wettelijke norm is een taak voor de politie", aldus korpschef Wim D'haese. "Ook al is dit repressie, toch moeten leerlingen en ouders beseffen dat deze controle altijd kadert binnen de bredere strategie van de school tegen middelenmisbruik. De reden van de controles moeten dan ook geduid worden. Dit doen we via onze Facebookpagina 'Jongerenhonk'."


"Cannabis vormt voor sommige leerlingen een deel van hun leefwereld, die realiteit kunnen we niet onder de mat vegen. We dienen te voorkomen waar kan, helpen waar nodig en bestraffen waar moet. Investeren in efficiënte preventie is de boodschap", aldus nog de korpschef. (ADPW)