Kazerne en stadsmagazijn kosten niet 45 maar 61 miljoen euro

De toekomstige brandweerkazerne en stadsmagazijnen aan de Nekkerhal zullen geen 45, maar 61 miljoen euro gaan kosten. Sp.a vindt dat een astronomisch hoog bedrag.

Het stadsbestuur wees het project afgelopen zomer toe aan de Groep Van Roey volgens de zogenaamde DBFM-formule. De bouwfirma zal eind dit jaar starten met de voorbereidingen van de bouw om het project tegen 2019 klaar te hebben. Hij zal de investering van 28.945.000 euro dragen en het gebouw vervolgens ook onderhouden. In ruil moet de bouwfirma van de stad jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding van 2. 261.000 betalen en dat gedurende een periode van 25 jaar. "Dat komt neer op 61 miljoen, een hallucinant bedrag en veel meer dan de 45 miljoen die oorspronkelijk werd geraamd, hoewel het brandweergedeelte ten gevolge van de brandweerfusie wel met 1.500 vierkante meter werd ingekrompen", zegt Karel Geys (sp.a).

Raming

Volgens het gemeenteraadslid zouden stad en brandweerzone veel goedkoper af zijn indien ze zelf zouden bouwen. "Nu betalen ze 30 miljoen voor het onderhoud. Schromelijk overdreven." Het zit hem ook niet lekker dat niet dit stadsbestuur, maar de komende generaties de factuur zullen moeten betalen. Schepen van Openbare Werken Christiaan Backx (N-VA) verklaart de toename van de kost als volgt: "Het eerste bedrag betrof een raming op basis van een inschatting van de bouwvolumes en de inrichting. Als het concrete programma van eisen werd opgemaakt, dan kwam het bedrag veel hoger uit. Het gaat ook over een indrukwekkend gebouw waar twee belangrijke functies van de stad in zullen worden ondergebracht." Volgens burgemeester Bart Somers staat de rekenwijze van Geys ver van de werkelijkheid. "Voor het onderhoud betalen we jaarlijks 600.000 euro." Hij wijst erop dat indien de stad het complex zelf zou bouwen, ze interest zou moeten betalen en dat de meerkosten, die vaak oplopen tot een vijfde, voor rekening van de stad zouden zijn. Ze zou ook de kuis- en renovatiekost moeten dragen. "Nu krijgen we op het einde van de rit krijgen een gebouw dat in orde en up-to-date moet zijn", aldus Somers. (WVK)