Onderzoek naar 100 gastarbeiders in failliet hotel

BUURT KLAAGT OVER OVERLAST, GEMEENTE SCHAKELT WOONINSPECTIE IN

Het hotel Den en Heuvel ging in januari 2017 failliet.
Wiggenraad Het hotel Den en Heuvel ging in januari 2017 failliet.
Het gemeentebestuur van Kasterlee onderzoekt of en aan welke voorwaarden er gastarbeiders kunnen verblijven in Den en Heuvel. Het voormalige hotel langs de Geelsebaan ging ruim een jaar geleden failliet, maar sinds enkele maanden verblijven er honderd Oost-Europese gastarbeiders. "Eerstdaags zal de Wooninspectie er een controle uitvoeren", zegt burgemeester Ward Kennes.

Het voormalige hotel-restaurant Den en Heuvel langs de Geelsebaan in Kasterlee ging in januari 2017 failliet. Dat er momenteel toch zo'n honderd Oost-Europese gastarbeiders verblijven, roept dus op zijn minst vragen op. Het gaat hoofdzakelijk om bouwvakkers die in Nederland tewerkgesteld zijn. "Toen we in december vernamen dat er een heleboel mensen verblijven, hebben we meteen actie ondernomen. Net omdat het hotel vorig jaar gesloten is", zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V). "Uit de eerste vaststellingen bleek echter dat het niet langer om een hotel gaat, want niet iedereen kan er naar toe. Het pand is afgehuurd door een Nederlandse firma die buitenlandse werknemers tewerkstelt in Nederland."

Vechtpartijen

Oppositiepartij N-VA haalde de situatie gisterenavond aan tijdens de gemeenteraad. Volgens de partij veroorzaken de gastarbeiders de nodige overlast. "Al vrij snel nadat de Oost-Europese gastarbeiders er hun intrek hadden genomen, begonnen de eerste klachten over overlast te komen, gaande van rondslingerend afval, overmatig alcoholgebruik tot een ingeslagen buitendeur. De politie moet er vaak langskomen en de buurt maakt zich terecht zorgen", zegt Jeroen Van de Water (N-VA). De politie bevestigt dat agenten af en toe ter plaatse moeten gaan, maar zegt dat de overlast relatief beperkt blijft. "Het gebeurt soms dat er onderling gevochten wordt. Voor die vechtpartijen zijn we al een paar keer tussenbeide moeten komen. Het gaat om Oost-Europeanen die hier tijdelijk verblijven. Allemaal mannen. 's Avonds drinken ze wel eens iets, en dat is dan geen water. Soms loopt het uit de hand, maar de overlast is er zeker niet problematisch", zegt politiecommissaris Rudy Remijsen.

Op matje geroepen

Hoewel de overlast relatief beperkt blijft, willen het gemeentebestuur en de politie de situatie niet zomaar laten passeren. Zo werd de eigenaar al op het matje geroepen omdat de gastarbeiders op geen enkele manier geregistreerd staan. "Er verblijven honderd personen van wie we niet weten wie ze zijn. Zoiets kan niet. Wat als er bijvoorbeeld brand uitbreekt? Identificatie zou onmogelijk zijn", zegt korpschef Roger Leys van de politiezone Turnhout.


Verscheidene instanties werden reeds geraadpleegd om na te gaan of en aan welke voorwaarden er gastarbeiders mogen verblijven in Den en Heuvel.


"We hebben ook contact genomen met de eigenaar en alvast laten weten dat hij alle stickers en aanduidingen van hotel moet weghalen, omdat het geen hotel meer is. Ik wil ook weten wie er verblijft, dus wil ik een aanwezigheidslijst hebben voor het geval er iets gebeurt", zegt burgemeester Ward Kennes.

Raad van State

Ward Kennes benadrukt dat hij geen voorstander is dat leegstaande gebouwen in de gemeente op deze manier ingevuld worden. Maar als er geen inbreuken gebeuren, kan de gemeente weinig doen. "We onderzoeken momenteel wat kan en niet kan. We zullen even streng optreden dan destijds bij Fauwater. Maar ik heb wel geleerd dat je door de Raad van State wordt terug gefloten als je te snel optreedt. We zijn daarom eerst alles goed in kaart aan het brengen. We verwachten snel duidelijkheid over wat er kan en niet kan, en aan welke voorwaarden. We hebben ook contact genomen met de Wooninspectie. Binnenkort zal er een controle plaatsvinden om na te gaan of aan alle normen voldaan is."