KWB verzamelt oude gsm's

Foto JSA

KWB Kaprijke-Lembeke en het gemeentebestuur zamelen oude gsm-toestellen in. "In die toestellen zitten heel wat kostbare en zeldzame grondstoffen, die opnieuw gebruikt kunnen worden", zegt voorzitter Rudy Heynssens. "Onze vereniging doet dit uit idealisme, niet om de kas te spijzen. Omdat we weten dat we door recyclage van grondstoffen onze wereld duurzamer maken." Nog tot 31 januari kan je je oude gsm of lader binnenbrengen in een van de inzamelboxen in het administratief centrum, Veld 1 in Kaprijke of bij het OCMW, Lembekedorp 43 in Lembeke.


(JSA)