Groen wil gemeente dagvaarden voor buurtweg

Groen Kaprijke wil de gemeente dagvaarden omdat volgens de partij het tragewegenplan Lembeke niet uitgevoerd wordt zoals afgesproken. Groen wil buurtweg 25 weer open.

"We stellen vast dat er op het terrein nog niets veranderd is en dat er geen aanstalten gemaakt wordt om het traject tussen Bentille en Kaprijke aan te leggen", zegt Wim Tfelt van Groen. "Wij eisen niets meer dan de uitvoering van het tragewegenplan Lembeke. Als er geen vooruitgang komt tegen de zomer zullen we de gemeente dagvaarden. Dan eisen we een dwangsom van vijftig euro per dag zolang de buurtweg niet open is."


Burgemeester Filip Gijssels (Samen) hoopt dat het zo ver niet komt. "De gemeenteraad heeft besloten buurtweg 27 tussen de Rinkerstraat in Bentille en het Draailingenpad in Kaprijke te heropenen en aan te leggen als trage weg", beaamt de burgemeester. "Maar er kwam bezwaar van de buurt en daardoor hebben we het tracé iets moeten aanpassen. Daarvoor moeten procedures doorlopen worden en die vragen nu eenmaal tijd. Buurtweg 25 is een ander verhaal. Dat is het tracé van het Draailingenpad tot aan de Voorstraat. In het tragewegen-plan werd deze buurtweg voorlopig enkel opgenomen als 'te onderzoeken'. Wij concentreren ons nu eerst op buurtweg 27. Wij hebben in ieder geval nog geen ingebrekestelling van Groen ontvangen." (JSA)