Gemeente zoekt inwoners om te zetelen in adviesraad lokale economie

Kaprijke zoekt burgers die willen zetelen in de nieuw op te richten adviesraad lokale economie.

Inwoners kunnen lid worden van de adviesraad indien ze zaakvoerder zijn van een onderneming gevestigd in Kaprijke ofwel gedomicilieerd zijn in Kaprijke en zaakvoerder zijn van een onderneming die niet in Kaprijke gevestigd is. Dit kan gaan van horeca-uitbaters, over industriëlen, tot en met landbouwers. Ook de vertegenwoordigers van een vereniging of organisatie die actief is en een aantoonbare band heeft met lokale economie kunnen lid worden van de adviesraad.


Geïnteresseerden kunnen hun gemotiveerde kandidatuur richten aan het college van burgemeester en schepenen, Veld 1, 9970 Kaprijke, en dit voor vrijdag 5 september. (JSA)