Dorp wil erfgoedpremie om bomen te redden

Kaprijke wil versneld werk maken van een heraanplant van de bomen op het Plein en vraagt financiële steun aan Vlaanderen.


Twee jaar geleden besliste de gemeenteraad al om de bomen op het Plein te vervangen. De U-vormige bomenrij op het Plein bestaat uit paardenkastanjes en is beeldbepalend en beschermd als monument. "Twee derde van de bomen is echter aangetast door de zogenaamde 'Paardenkastanjebloedingsziekte'", zegt schepen Wim De Waele (Samen). "Experts zien maar weinig overlevingskansen, waardoor de noodzaak van het vellen van de bomen groter wordt. Maar dan zou het Plein haar erfgoedwaarde verliezen. Ook met het oog op de organisatie van evenementen op en rond het Plein en de veiligheid van de bezoekers is het aangewezen om de bomen zo snel mogelijk te verwijderen en nieuwe aan te planten." Er wordt bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed een aanvraag tot hoogdringendheid ingediend voor een erfgoedpremie. De gemeente raamt de kosten op 205.000 euro. De subsidie zou 80% van de kosten kunnen bedragen. (JSA)