Kapellestraat krijgt fietspaden

Alle inwoners van de Kapellestraat kregen informatie over de geplande heraanleg van hun straat. Die krijgt volgens de voorlopige plannen over de volledige lengte aan beide zijden fietspaden. De gemeente wil het aantal parkeerplaatsen maximaal behouden. Kruispunten moeten veiliger worden. Na de heraanleg moet het nieuwe wegbeeld vanzelf de maximumsnelheid van 50 km per uur afdwingen. Ook het verbod op doorgaand zwaar vervoer moet beter worden gerespecteerd. De aanwezigen onthaalden de plannen positief. Rekening houdend met hun meningen kan de gemeente de plannen nu verder uitwerken. Nu moet de gemeente eerst de nodige grond nog aankopen. (CVB)