Wat moet met het Fort gebeuren?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN KAPELLEN

Het Fort van Kapellen is nu nog afgesloten maar de gemeente heeft er al grootse plannen mee.
Alfons Schryvers Het Fort van Kapellen is nu nog afgesloten maar de gemeente heeft er al grootse plannen mee.
Het gemeentebestuur wordt binnenkort eigenaar van het Fort van Kapellen en de omliggende gronden, een gebied van 22 hectare groot. Op de site zijn bijzonder veel mogelijkheden.

"Na de sanering van de gebouwen moet er ook nog een bodemsanering worden uitgevoerd. Pas nadien kan het te koop worden aangeboden", zegt burgemeester Dirk Van Mechelen. "Het gemeentebestuur heeft al een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan opgemaakt. Het grootste deel van de site, 22 ha, met andere woorden de ganse fortvlakte, werd groen ingekleurd. Het sluit aan bij de waardevolle natuurgebieden 'Den Uitlegger' en het 'Klein Schietveld'. De aankoop en herontwikkeling van het Fort wil de gemeente uitvoeren met partners vzw Kempens Landschap en sociale huisvestingsmaatschappijen. Zij staan respectievelijk mee in voor de verdere exploitatie van het geslaagde project 'spoorfietsen' en de ontsluiting van de historische fortresten en voor de bouw van zowel sociale huur - als koopwoningen."


"Het dossier sleept aan omdat er geen duidelijkheid is over de, volgens ons, zeker noodzakelijke sanering", zegt Pieter Buysse. "Dit hadden we bij de aankoop al aangekondigd. Het is schrijnend dat het zo lang aansleept omdat het bestuur er niet voldoende energie in steekt om dit aan te kaarten bij Defensie. Het kan ook niet dat de plannen die indertijd zijn goedgekeurd niet worden aangepast, ook al heeft de provincie de bouwplannen van een sporthal ingetrokken. Die beslissing geeft nochtans kans om de toekomstige sociale woningen beter te laten aansluiten bij de straat. Nu zijn er plannen om midden in een bos, en de open ruimte, een groot woonblok op te trekken. Wij willen die woningen bij de straat en voor de rest ruimte voor het fort, de vleermuizen en extra open ruimte." (FSE)