Vier op een rij voor burgemeester?

DE LAATSTE STAND VAN ZAKEN KAPELLEN

In 2012 kwam de Open Vld amper 70 stemmen tekort om de absolute meerderheid te behouden. De partij ging met N-VA een coalitie aan; samen hadden ze 22 op 29 zetels in handen. Dirk Van Mechelen bleef burgemeester. Hij wil graag beginnen aan een vierde ambtsperiode om alle op stapel staande vernieuwingswerken in het dorpscentrum af te ronden.

Dirk Van Mechelen, ondertussen al 35 jaar gemeenteraadslid en 18 jaar burgemeester, profileerde zich als een ervaren kapitein en gebruikte zijn jarenlange politieke ervaring om Kapellen verder uit te bouwen. Hij blijft meer dan ooit de architect van het gemeentebeleid en neemt het initiatief wanneer er moeilijke beslissingen moeten genomen worden. Hij is ook pleitbezorger in Brussel en slaagt er met zijn dossierkennis, en contacten, in om probleemdossiers te ontwarren.


"Als ik opnieuw burgemeester kan worden, blijf ik zeker zes jaar op post" zegt Van Mechelen die hiermee de geruchten wil ontkrachten dat hij geen volledige legislatuur zou rondmaken. "Met de bouw van een nieuw administratief centrum, een dienstencentrum, zestig serviceflats en een nieuwe feestzaal zal Kapellen er de volgende jaren nog moderner uitzien. Deze plannen wil ik zelf afronden." Over een mogelijke coalitiepartner ziet Van Mechelen verschillende mogelijkheden. "Misschien behalen we opnieuw een absolute meerderheid en is de vraag overbodig. We bekijken alles na de verkiezingen."

Effect-Van Peel

N-VA trekt met een sterk verjongde lijst naar de verkiezingen. Valerie Van Peel (38) is de kopvrouw. Vandaag is ze OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken en zetelt ze ook in de Kamer. In Brussel is ze een zeer actief parlementslid en in Kapellen werkte ze vooral rond armoede en sociale uitsluiting.


"Ik kijk positief terug op zes jaar samenwerking met de Open Vld. Ik wil niet ontkennen dat we soms niet dezelfde visie hadden zoals op vlak van ruimtelijke ordening, regelgeving en transparantie van het beleid. Na zes jaar bestuurservaring in het schepencollege zitten we met een enthousiaste ploeg klaar om onze nieuwe frisse ideeën ook tijdens de volgende legislatuur in de praktijk om te zetten. Ik wil verder groeien met onze ploeg om zoveel mogelijk gewicht te krijgen in het Kapelse beleid. Met welke coalitie? Dat beslist de Kapellenaar." Geruchten dat Valerie Van Peel meer inzet op Brussel dan op Kapellen ontkent ze met klem. "Ik heb zes jaar bewezen dat beide perfect combineerbaar zijn. Bovendien hebben ze in Kapellen traditie om de twee te combineren en hierdoor Kapellen meer op de kaart te zetten in Brussel". (FSE)