Vernieuwingswerken riolering zorgen voor verkeersmaatregelen aan site Administratief Centrum

Illustratie: wegenwerken
rv Illustratie: wegenwerken
De vernieuwingswerken aan de verzakte riolering op de Antwerpsesteenweg hebben ook impact op de verkeerssituatie rond het Administratief Centrum, de balie gezin-buitenschoolse kinderopvang (bko) en de Academie voor Muziek en Woord. De gemeente was genoodzaakt ook daar verkeersmaatregelen te nemen.

Op woensdagnamiddag 19 februari zakte een deel van de hoofdriool ter hoogte van de Antwerpsesteenweg 165 in. Na de dringende herstellingswerken is een aannemer sinds dinsdag 25 februari bezig de hoofdriool volledig te vernieuwen. Dat heeft minstens een tweetal weken een impact op het passerende verkeer

Bereikbaar

Ook het Administratief Centrum, de buitenschoolse kinderopvang (bko) en de Academie voor Muziek en Woord vallen binnen de werfzone. Die blijven bereikbaar, maar er worden wel enkele verkeersmaatregelen genomen. Aan de twee uitritten worden verkeerslichten voorzien. Bij het verlaten van de parking dient er rekening gehouden te worden met het verkeer op de hoofdbaan. Wanneer het verkeer de bko en de Academie voor Muziek en Woord verlaat, moet dat verplicht rechtsaf, zoals dat reeds het geval is bij het verlaten van het Administratief Centrum. Het verkeer richting het centrum kan via de rotonde aan het Klein Heiken omkeren.