Tom Namurois (sp.a) vervangt Veronique Livens als gemeenteraadslid

Nieuw gemeenteraadslid Tom Namurois (links), aftredend gemeenteraadslid Veronique Livens (midden) en sp.a'er Harold van der Kraan (rechts).
Harold van der Kraan Nieuw gemeenteraadslid Tom Namurois (links), aftredend gemeenteraadslid Veronique Livens (midden) en sp.a'er Harold van der Kraan (rechts).
Op de eerstvolgende gemeenteraad in maart zal de 36-jarige Tom Namurois (sp.a-Groen) als kersvers raadslid de plaats van zijn partijgenoot Veronique Livens innemen. Om privéredenen zet Livens een stapje terug. Namurois wil in de gemeenteraad graag zijn steentje bijdragen. “Kapellen kan beter”, aldus Namurois.

Op maandag 16 maart zal de voorzitter van sp.a Namurois zijn eed afleggen in de gemeenteraad. Zo zal hij deel uitmaken van de grootste oppositiepartij binnen de Kapelse gemeenteraad, namelijk de alliantie sp.a-Groen. De geboren en getogen Kapellenaar is vooral bekend via de Kapelse volleybalclub. Beroepshalve is hij manager van het Kapelse filiaal van Actief Interim. Vanaf de gemeenteraad in maart krijgt hij inspraak over het reilen en zeilen van Kapellen.

Ambitie en inspraak

Volgens Namurois mag de gemeente de lat hoger leggen. “We wachten al verschillende jaren op het mobiliteitsplan. Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn immers veel meer dan de ‘heilige graal’ van de NX. Ook op vlak van milieu vind ik amper initiatieven terug in het meerjarenplan. Verder kan het op vlak van sociale woningen en middelen voor verenigingen beter. Ik zou de komende jaren het gemeentebestuur duidelijk willen maken dat ze gerust ambitieuzer mogen zijn. Ook wij zullen zelf voorstellen doen voor haalbare en betaalbare oplossingen. Daarnaast mogen Kapellenaren ideeën via mij lanceren. De beste ideeën komen immers van de Kapelse inwoners zelf”, zegt Namurois.