Slijkweg is eindelijk verleden tijd

NIEUW FIETSPAD VERBINDT CENTRUM MET HOOGBOOM

Burgemeester Dirk Van Mechelen en enkele van zijn schepenen fietsen het nieuwe pad in.
Foto Alfons Schryvers Burgemeester Dirk Van Mechelen en enkele van zijn schepenen fietsen het nieuwe pad in.
Na meer dan een decennium juridisch getouwtrek rond de aankoop van gronden is in Kapellen gisteren eindelijk een nieuwe fietsverbinding tussen het centrum en de wijk Hoogboom ingefietst. Het fietspad is 400 meter lang en heeft 125.000 euro gekost.

Meer dan tien jaar heeft de gemeente moeten onderhandelen om een groot deel van het bosje, tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan, aan te kopen. "De vroegere onverharde fietsverbinding werd druk gebruikt door scholieren en groepen fietsers. Het was eigenlijk een stuk privéterrein waarop in al die jaren spontaan een fietsverbinding is ontstaan. Het pad werd steeds breder waardoor er uiteindelijk zelfs auto's over reden. In het voor- en najaar werd het pad echter geregeld herschapen in een slijkboel waardoor het onbruikbaar werd. Onderhandelingen om de nodige gronden aan te kopen bleven aanslepen maar de aanhouder wint", zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld).


De gemeente werd eigenaar van 16.905 vierkante meter bosgrond, verdeeld over zes percelen, waarvoor ongeveer 5 euro per vierkante meter werd betaald of in totaal 103.000 euro. De werken aan het fietspad werden uitgevoerd door een aannemer, samen met de gemeentelijke technische diensten met een definitief kostenplaatje van ongeveer 125.000 euro.

Vleermuizen

"Het fietspad is aangelegd in rode beton en is drie meter breed, in de bochten vier", zegt schepen voor Openbare Werken Koen Helsen (Open Vld).


"We kozen voor ledverlichting, die we doven tussen middernacht en 6 uur in overeenstemming met de vraag van Natuur & Bos, om de nachtdieren, zoals de vleermuizen in het fort, de nodige rust te gunnen. Het nieuwe fietspad zal, via de Fortsteenweg, aansluiten op het fietspad in de Christiaan Pallemansstraat."

Fortdreef

De nieuwe verbinding kan ook gebruikt worden door voetgangers en, met behulp van verplaatsbare paaltjes, ook door plaatselijke bewoners. Op het einde van de Fortsteenweg is een picknickbank geplaatst. Op vraag van het college werd de Kapelse heemkundige kring Hobonia ingeschakeld bij het zoeken van een naam voor het fietspad. Die kozen voor 'Fortdreef'.


Groenschepen Frederic van Haaren (Open Vld) heeft aan zijn diensten opdracht gegeven een plan uit te werken voor de verdere aanleg en onderhoud van het bos dat nu ook eigendom is van de gemeente. Verder werkt de gemeente ook ook twee andere nieuwe paden, een tussen de Zinnialaan (wijk Haezeldonck) en de Jef Verbercklaan (de nieuwe wijk langs de Hoogboomsteenweg) en een ander tussen de Heidestraat-Zuid en het Klein Schietveld.