Reglement GAS-boetes aangepast en aangevuld

Geluidsoverlast staat bovenaan het lijstje van de meeste GAS-overtredingen
RV Geluidsoverlast staat bovenaan het lijstje van de meeste GAS-overtredingen
De gemeente Kapellen, buurgemeente Stabroek en de politiezone Noord hebben het GAS-reglement doorgelicht en aangepast. Zo is voortaan het verspreiden of verkopen van drukwerken op de openbare weg verboden. Ook lachgascapsules, magneetvissen, en het gebruik van de parkeerschijf vallen nu onder het GAS-reglement.

Het reglement voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS) is sinds 2010 van kracht en was aan herziening toe. Eigenlijk gaat het om de spelregels waarmee de gemeenten paal en perk willen stellen aan allerlei vormen van openbare overlast en asociaal gedrag. Omdat de regelgeving rond massagesalons, shishabars en wedkantoren werden verstrengd in Antwerpen bestaat de kans dat deze activiteiten zich verplaatsen naar de rand. Daarom werden nieuwe exploitatietoelatingen opgenomen in het GAS-reglement. Ook het verspreiden of verkopen van drukwerken op de openbare weg is voortaan uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke aanvraag. Specifiek werd dit in het reglement opgenomen om de overlast van kaartjes tussen de autoruiten in te dijken. Nieuw is ook een verbod op metaaldetectie en magneetvissen. Ook lachgas wordt aan banden gelegd. Het is voortaan verboden dat op de openbare weg en in openbare domeinen te gebruiken. Wie in het bezit is van lachgascapsules, of de verpakkingen ervan, wordt beschouwd als gebruiker en kan een boete krijgen.

Mensen die parkeerschijven verkeerd of niet gebruiken, letten voortaan ook beter op hun tellen. Vroeger was het zo dat een foutief geplaatste parkeerschijf een GAS-boete opleverde en een niet-geplaatste schijf een retributie. Dit zorgde voor onduidelijkheid en daarom werden beide situaties opgenomen in het nieuwe GAS-reglement. Dat betekent dat voortaan alle politiemensen kunnen sanctioneren.

Top vijf

De top vijf van de meeste GAS-overtredingen bestaat uit geluidsoverlast van cafés gevolgd door overlast door dieren zoals loslopende honden en hondenpoep. Op drie staat vandalisme gevolgd door inname van het openbaar domein zonder toelating. De top vijf wordt vervolledigd door wildplassen.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.