Parkeren Stationsstraat

Naar aanleiding van de werken in de Guyotlei en de Gasstraat, in Kapellen, worden tijdelijke maatregelen genomen in verband met de parkeerplaatsen. Om tegemoet te komen aan de mensen die in deze zone komen winkelen worden volgende maatregelen genomen.


In de Stationsstraat, ter hoogte van het pand 35, is de laad- en loszone veranderd in een zone toegelaten parkeren 15 minuten. Op de koolkaai zijn de eerste 10 parkeerplaatsen, achter de overdekte fietsenstalling, ongevormd tot blauwe zone. De maatregelen zullen in voege blijven tot het einde van de werken aan de Gasstraat. Deze zijn voorzien op 30 juni. (FSE)