Ovonde oversteken is je leven riskeren

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN KAPELLEN

Al sinds de aanleg van de ovonde, in het centrum van Kapellen, zorgt de ingreep voor grondige meningsverschillen.
Alfons Schryvers Al sinds de aanleg van de ovonde, in het centrum van Kapellen, zorgt de ingreep voor grondige meningsverschillen.
Heel wat Kapellenaars vinden de nieuwe ovonde in het centrum allesbehalve geslaagd: tijdens het spitsuur is het er regelmatig aanschuiven en voor fietsers en voetgangers is het een hachelijke onderneming om over te steken.

"De ovonde wordt beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest", zegt burgemeester Dirk Van Mechelen. "De voornaamste doelstelling is en blijft om deze zwaar belaste schakel in het centrum van onze gemeente maximaal te ontlasten door de aanleg van de nieuwe verbindingsweg NX. Op dit ogenblik vinden de meeste weggebruikers wel vlot hun weg op de ovonde. Voor de fietsers hebben we nu gescheiden fietspaden van Mariaburg (Delhaize) tot aan de grens in Putte. Twee verbeteringen worden onderzocht: met de heraanleg van het pleintje aan winkelcentrum Promenade willen we de autobussen van de Lijn een afzonderlijke halteplaats aanreiken, en het voetgangers- en fietsverkeer achterom leiden, zodat dit conflictpunt tussen uitstappende reizigers en zwakke weggebruikers kan verdwijnen. Hierdoor zal ook de verkeersdoorstroming op de ovonde verbeteren. Daarnaast willen we de Stationsstraat goed bereikbaar houden, en zoeken we oplossingen om de Vredestraat autoluwer te maken. Over de voorrangsregels voor voetgangers en fietsers gaan we gesprekken aan met het Agentschap om deze te verbeteren."


"De toestand op de ovonde is onduidelijk voor alle weggebruikers", zegt Pieter Buysse van sp.a-Groen. "Het verkeer staat er vaak vast en blokkeert fietsers en wandelaars. Het dodelijk ongeval van vorig jaar lijkt mede het gevolg te zijn van dat er op één punt drie wegen samenkomen terwijl daar ook regelmatig bussen staan. Daarnaast zijn er onduidelijke fietsoversteekplaatsen die geen voorrang meer hebben. Wij willen op zijn minst drie verbeteringen. Fietsers moeten ten eerste voorrang krijgen op de ovonde. We willen ook de Vredestraat verkeersvrij maken. Die ingreep kan je makkelijk uitvoeren door het verkeer in de Stationstraat in de omgekeerde richting te sturen of door deze zone verkeersvrij te maken. Zo ontstaat ruimte voor fietsers en voetgangers. Ten laatste moet er ook overleg zijn met De Lijn over de bushalte." (FSE)