Nutswerken op Koningin Astridlaan veroorzaken verkeershinder

Illustratie wegenwerken
RV Illustratie wegenwerken
Er worden van maandag 15 juni tot en met vrijdag 10 juli nutswerken uitgevoerd in de Koningin Astridlaan in de gemeente Kapellen.  Zowel in de Koningin Astridlaan als in het begin van de Lobelialaan, zal tijdens de werkzaamheden beurtelings één rijstrook worden afgesloten. Verkeerslichten regelen het plaatselijk verkeer.

De nutswerken zijn een voorbereiding op de werkzaamheden van augustus. Dan wordt een verkeersplateau met fietsoversteekplaats aangelegd ter hoogte van de bocht aan de Lobeliabaan. Zo wordt de verkeersveiligheid verhoogd. De voorbereidende werkzaamheden gebeuren aan het voetpad, de berm en een deel van de rijbaan tussen de huisnummers 31 en 41 aan beide zijden van de straat. Ter hoogte van de bocht aan de Lobeliabaan komt een verkeersplateau met fietsoversteekplaats. 

Er wordt doorgaand verkeer aangeraden in beide richtingen om te rijden via de Hoogboomsesteenweg-Antwerpsesteenweg. Voor voetgangers en fietsers zal er steeds een veilige doorgang zijn. Dat is ofwel via het voet- en fietspad, ofwel via een apart afgebakende zone.