Natuurpunt nodigt vrijwilligers uit voor paddenoverzet

Alexander Haezebrouck
De lokale afdeling van Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen gaf begin februari het startschot voor de paddenoverzet in Kapellen. Dan beginnen padden en andere amfibieën immers te ontwaken uit hun winterslaap, waarna ze naar beken en poelen trekken. Samen met vrijwilligers wil Natuurpunt ervoor zorgen dat de diertjes veilig hun ‘geboortepoel’ bereiken.

In de winter verblijven amfibieën niet in het water, maar houden ze een winterslaap verstopt onder bladeren en takken of in de grond. Hun biologische wekker loopt af na de eerste buien met temperaturen hoger dan 7 graden. Meestal is dat in februari, maar de afgelopen jaren worden padden, kikkers en salamanders vroeger wakker. Bij duisternis en regen in combinatie met hoge vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en trekken ze instinctief naar beken en poelen om zich voort te planten.

Oversteek

Tijdens die tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken. De padden en kikkers lopen daarbij een groot risico om overreden te worden. Met paddenoverzetacties wil Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen dat vermijden. In Kapellen worden op de Bloemenlei, de Kasteeldreef, de Heidestraat en de Oude Galgenstraat worden amfibieën overgezet. Ook de gemeente doet zijn duit in het zakje door aandachtsborden te plaatsen gericht aan automobilisten. Natuurpunt doet voor de paddenoverzet een oproep aan de burger om als vrijwilliger deel te nemen aan de georganiseerde overzetacties. Die zijn sterk afhankelijk van het weer, en vinden dus niet iedere ochtend of avond plaats. 

Wie graag deelneemt aan een paddenoverzetactie, dient contact op te nemen met de lokale verantwoordelijke Kristin Schaeps via kristin.schaeps@telenet.be.