Natuurpunt koopt Fort van Ertbrand en Ertbrandbos

Natuurpunt wil van Fort van Ertbrand een belangrijke overwinteringplaats maken voor vleermuizen.
Alfons Schryvers Natuurpunt wil van Fort van Ertbrand een belangrijke overwinteringplaats maken voor vleermuizen.
Natuurpunt Antwerpen Noord koopt het Fort van Ertbrand in en een groot deel van het aangrenzende Ertbrandbos. Kostprijs: 2 miljoen euro voor iets meer dan 90 hectare bos en natuur, inclusief het fort. In de loop van 2017 zal een ontsluitingsplan worden opgemaakt en voorziet Natuurpunt een eerste publieke kennismaking met het Fort van Ertbrand.

Het domein was de voorbije 70 jaar ontoegankelijk voor publiek en voor de aankoop krijgt Natuurpunt een Vlaamse subsidie van 54%. Het Ertbrandbos is een belangrijk natuurknooppunt tussen de natuur- en bosgebieden van Stabroek, Kapellen, Brasschaat en het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. De aankoop is een bewuste keuze. "In onze regio zijn er nog heel wat grote natuur- en bosgebieden. Belangrijk voor het voortbestaan van bijzondere en kwetsbare planten en dieren. Een groot gevaar voor de biodiversiteit is dat deze terreinen geïsoleerd raken, waardoor lokale soorten uitsterven. Een netwerk van natuurgebieden is dus nodig om het voortbestaan van vele soorten te garanderen".


Veel vleermuizen overwinteren in het fort. "Dat is niet verwonderlijk. Veel vleermuizen houden van de combinatie van een goed winterverblijf en een aantrekkelijk jacht- en leefgebied 's zomers onder de vorm van een bosrijk landschap. Als eigenaar willen we de kansen voor vleermuizen versterken. Een aangepast beheer zal leiden tot meer oudere bomen met holten waarin vleermuizen 's zomers verblijven en een betere bosstructuur met veel meer insecten als voedsel.

Open plekken

In het Ertbrandbos wil Natuurpunt de bestaande open plekken versterken. "Een verstering zal de planten- en insectenrijkdom ten goede komen. Daar hebben niet enkel de vleermuizen hun voordeel mee, maar ook de nachtzwaluw, een beschermde vogelsoort. Deze vogel houdt van open plekken in een bosrijk landschap.


Er is al een belangrijke populatie nachtzwaluwen aanwezig in omringende gebieden zoals het Mastenbos en het Schietveld van Brasschaat. We zijn ervan overtuigd dat de soort zal terugkeren in het Ertbrandbos. Bovendien is bewezen dat de omgeving van het Ertbrandbos één van de belangrijkste kerngebieden is voor de boommarter in de provincie. Het dier wordt één van onze doelsoorten bij het opstellen van het beheerplan voor het Ertbrandbos." (FSE)