Leden BIN Bomenwijk klinken op het nieuwe jaar

De verantwoordelijken van de BIN Bomenwijk zijn klaar om de leden te ontvangen
Alfons Schryvers De verantwoordelijken van de BIN Bomenwijk zijn klaar om de leden te ontvangen

In Kapellen hebben zo’n honderd gezinnen, aangesloten bij de BIN Bomenwijk, geklonken op het nieuwe jaar. Met 190 aangesloten gezinnen, op een totaal van 1.200, zijn 15 procent van alle woningen aangesloten bij het Buurtinformatie Netwerk Bomenwijk. Op het grondgebied van de gemeente Kapellen zijn 16 BIN’s actief. “We willen ons niet enkel toespitsen op veiligheid maar ook inzetten op samenhorigheid. Het versterken van de sociale contacten heeft immers ook een invloed op de sociale controle” zegt coördinator Luc Van Beylen, oud-hoofdcommissaris bij de Antwerpse politie. 

De BIN omvat de straten: Marktplein, Eikendreef, Zandstraat, Hoevensebaan tot aan de gemeentegrens Stabroek/Hoevenen, Binnenweg, Albertdreef tot Essenhoutstraat, Essenhoutstraat tot aan de gemeentegrens, Palmstraat volledig tot aan de Frans de Peuterstraat, Frans de Peuterstraat tot aan de Acaciadreef (spoorweg), Acaciadreef, Eikendreef tot aan het Markplein met eventueel inbegrepen de Zilverlindendreef tot aan de Antwerpsesteenweg. De BIN beschikt over een eigen website www.bomenwijk.be met daarop de nodige informatie. Nieuwe leden kunnen zich eveneens inschrijven via de website. In de toekomst staan nog meer activiteiten op het programma met ondermeer voordrachten, door specialisten inzake veiligheid, en onderling overleg om de werking te verbeteren.

Het jongste lid van de BIN Bomenwijk
Alfons Schryvers Het jongste lid van de BIN Bomenwijk