Koeien op stort geen probleem voor volksgezondheid

Recent zag een jogger in de Kapelse Heidestraat Noord koeien grazen tussen opgewoeld afval op een oud huisvuilstort. Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) liet de zaak onderzoeken. "Noch de koeien noch volksgezondheid lopen gevaar. Destijds bij de verkoop van de gronden zijn bodemstalen genomen en alles was in orde". De eigenaar liet het opgewoeld afval opnieuw bedekken met een laag teelaarde.

Alleen de vroegere stortheuvels op de oude stortplaats, in de buurt van de Antitankgracht, zijn nog te zien vanaf de Heidestraat Noord. Er zouden ook koeien grazen tussen het afval.


Het gemeentebestuur van Kapellen schrok toen ze de info kreeg en onderzocht de zaak. "Het gaat om vroegere gronden van de landbouwersfamilie Van Colen in de buurt van kasteeldomein Wolvenbos en het voormalig vliegveld. Vroeger waren er zavelputten. De familie Van Colen haalde het huishoudelijk afval op en stortte dat in de putten, maar dat is zeker al dertig jaar geleden en het stort werd afgedekt met zand. In 2007 kocht een Kalmthoutse zakenman de gronden, om er een eco-golfterrein te maken. Toen werd door OVAM een attest afgeleverd dat er geen gevaarlijk afval op deze site aanwezig was. De oude vuilnisbelthopen zouden zelfs mee in de golf worden opgenomen. De plannen werden niet gerealiseerd en de grond is nu verpacht aan een boer. De gemeente Kapellen nam contact op met de eigenaar van de grond. Volgens hem komt er soms oud huisvuil bloot te liggen, omdat de runderen zelf graven. De eigenaar beloofde dat het afval geruimd zou worden, wat intussen ook gebeurde". (FSE)