Klinkaardstraat wordt aangepakt

De gewestweg (N111) Klinkaardstraat in Putte-Kapellen wordt volledig vernieuwd. Er komen nieuwe rioleringen, voet- en fietspaden en langse parkeervakken binnen de bebouwde kom. De bushalte wordt veiliger met de nodige op- en afstapstroken.


Buiten de bebouwde kom wordt het profiel hertekend met een berm, twee meter brede grachten en een twee meter breed fietspad.


De gesprekken met de dienst Mobiliteit (AWV) van het Vlaams gewest, als beheerder van de gewestweg, zitten in een eindfase. Nadien gebeuren de nodige onteigeningen van een kleine strook gronden rechts en links van de Klinkaardstraat en de start van de werken is ten vroegste voor 2019. (FSE)