Gewezen raadslid Alex Roelands (70) overleden

Alex Roelands
Facebook Alex Roelands
Voormalig raadslid van de gemeente Kapellen Alex Roelands is op 13 januari 2020 onverwachts thuis overleden. De geëngageerde Kapellenaar is 72 jaar geworden. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 25 januari om 11 uur in de Mastenhoeve.

Tot oktober 2019 maakte Alex Roelands nog deel uit van het Open Vld-partijbestuur. Roelands was een actief man in het liberale verenigingsleven: hij was onder meer bestuurder van het Liberaal Centrum en Centrum voor Liberale en Maatschappelijke Werken. De zaakvoerder van INT Supplies was ook voormalig voorzitter van voetbalclub R. Capellen FC en gewezen bestuurder van Jumping Kapellen. Verder was hij lid van het beschermcomité Scouts en Gidsen Kapellen. 

Rouwadres: Familie Alex Roelands, p/a begrafenissen Jan KetelaarsGuyotlei 9 - 2950 Kapellen of online via www.janketelaars.be/rouwberichten.