Gemeente rondt de kaap van 27.000 inwoners

Voor het eerst meer dan 27.000 inwoners in Kapellen.
RV Voor het eerst meer dan 27.000 inwoners in Kapellen.
Op 1 januari 2020 woonden in Kapellen 27.044 inwoners. Daarmee is de kaap van 27.000 inwoners voor het eerst overschreden. De gemeente kende een aangroei van 189 inwoners. In de bevolkingscijfers zijn de bewoners van Opvangcentrum voor Asielzoekers niet meegerekend. 

Het voorbije jaar kwamen 1.897 mensen in Kapellen wonen en verlieten er 1.709 de gemeente. Daarvan trokken er 66 naar het buitenland. Er wonen in Kapellen 13.201 mannen en 13.843 vrouwen. De gemeente noteerde vorig jaar 106 huwelijken (+ 6) en 69 echtscheidingen (+ 26). Er werden 222 (+9) nieuwe Kapellenaartjes geboren: 122 jongens en 100 meisjes. Kapellen telt 2.479 vreemdelingen. 

Bij de buitenlanders zijn de Nederlanders (1.417) de grootste groep, gevolgd door Polen (131) Roemenen (81) Duitsers, Spanjaarden (55) en Fransen (51). De Kapelse vreemdelingen zijn goed voor 115 verschillende nationaliteiten. Vorig jaar overleden ook 276 Kapellenaren. Dat zijn er 13 minder dan het jaar voordien. Bij de overlijdens waren 136 mannen en 140 vrouwen. Van deze mensen overleden er 142 in Kapellen en 134 buiten de gemeentegrenzen.