Gemeente laat belastingen ongemoeid

De voornaamste belastingen blijven in Kapellen tot en met 2020 ongewijzigd. Dat blijkt uit de gemeentelijke begroting voor 2017 en de financiële meerjarenplanning. Met 5 procent aanvullende personenbelasting en 875 opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft Kapellen in de top vijf van goedkoopste Vlaamse gemeenten.

Volgend jaar heeft de gemeente voor ongeveer 26 miljoen euro inkomsten en 25,5 miljoen uitgaven. Belangrijkste inkomsten zijn 7,25 miljoen uit de personenbelastingen en 8,2 miljoen uit de onroerende voorheffing.


"Opvallend is dat voor de eerste maal de inkomsten uit de personenbelastingen dalen met ongeveer 200.000 euro", zegt schepen van Financiën Luc Janssens (Open Vld). "Vermoedelijke oorzaak is de tax shift die stilaan op gang komt en de volgende jaren nog verder zal doorwegen."


De gemeente voorziet in 2017 een investeringspakket van 4,8 miljoen. "Daarvan wordt 2,2 miljoen betaald met een lening en de rest met eigen middelen", zegt Luc Janssens. De belangrijkste investeringen zijn:


4 1 miljoen euro: start realisatie nieuw gemeentelijk administratief centrum. Ook de drie daaropvolgende jaren komt hetzelfde bedrag in de begroting.


4 400.000 euro: heraanleg Christiaan Pallemansstraat, vanaf het politiebureel tot aan de spoorweg.


4 175.000 euro: tweede fase voor de renovatie van de begraafplaats-centrum.


4 200.000 euro: aanpassingswerken aan het Dorpsplein, met aanleg van een waterpartij.


4 500.000 euro: vernieuwen rijwegen en voetpaden.


4 200.000 euro: nieuwe speeltuin aan 't Kooike.


4 350.000 euro: laatste fase afwateringsplan Kapellenbos.


4 287.000 euro: nieuw signalisatieconcept op de kmo-zone Bosduin.