Gemeente heeft investeringslijstje van 5,5 miljoen euro

Het ontwikkelingsproject voor de bouw van een nieuw gemeentelijk administratief centrum - goed voor ongeveer 2,4 miljoen euro - neemt niet weg dat de gemeente Kapellen haar andere investeringen op een laag pitje zet. Dit jaar zal er nog 3 miljoen euro uitgegeven worden aan andere projecten. "Dit is enkel mogelijk dankzij een strak financieel beleid", zegt schepen Luc Janssens (Open Vld).


De plannen voor de dorpskernvernieuwing zal ook nog de volgende drie jaar zwaar wegen op de begroting maar de gemeente heeft hiervoor vroeger al de nodige fondsen aangelegd, zegt Luc Janssens. "Bijgevolg is er nog genoeg financiële ruimte voor andere noodzakelijke investeringen in wegen, voet- en fietspaden, onderhoud van gebouwen, sport, jeugd en cultuur. Ook de dotaties voor het sociaal en veiligheidsbeleid werden verzekerd." Voor de heraanleg van de rijbaan Heidestraat Noord en de vernieuwing van het fietspad is 331.000 euro ingeschreven. Daarnaast plant de gemeente nog 600.000 euro voor het vernieuwen van verschillende andere fiets- en voetpaden. Voor de afwerking van de begraafplaats Kapellen-centrum is 240.000 euro ingeschreven. Speeltoestellen, en valdempende ondergronden voor de nieuwe speeltuin Kooike zijn begroot op 200.000 euro. Tot slot zijn er nog belangrijke bedragen ingeschreven voor het verbeteren van de dienstverlening met aankoop voertuigen, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, herinrichting zwarte punten en het vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. (FSE)